Kolekcja fotograficzna
       
Gromadzona według układu: Osoby - zdjęcia osób związanych z ruchem polskim na Warmii, Mazurach i Powiślu; zdjęcia osób związanych z życiem społeczno - politycznym regionu po 1945 r., kolekcje osób prywatnych oraz dokumentacja fotograficzna Miejscowości - zdjęcia miast, miasteczek, wsi Warmii i Mazur od okresu międzywojennego do czasów obecnych Plebiscyt -fotografie Komitetu Mazurskiego, Warmińskiego, miast Prus Wschodnich w okresie plebiscytu Szkolnictwo polskie - zdjęcia szkół polskich na Warmii, nauczycieli, uczniów Instytucje, związki - zespół różnorodny (m.in. Negatywy premier teatralnych w Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie z okresu 1957-1988).