Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
2018-12-13 09:12:13
 
2018-10-31 10:25:09
 
2018-10-17 13:41:43
 

Wspomnienie o prof. Grzegorzu Białuńskim autorstwa prof. Stanisława Achremczyka
2018-10-17 09:45:28
 

 

    Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci

          prof. dr. hab. Grzegorza Białuńskiego,

wybitnego historyka, redaktora Komunikatów Mazursko-Warmińskich, pracownika Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego (do 2013 r.), członka Rady Nakowej OBN.

    Grzegorz Białuński rozpoczął pracę w Ośrodku w 1996 r., tutaj opublikował swoje najważniejsze prace naukowe, z zakresu historii osadnictwa, przemian ludnościowych. Na wszystkich z nas, którzy mieli okazję się z nim zetknąć, pozostawiał wrażenie osoby niezwykle pracowitej, zdyscyplinowanej, a jednocześnie ludzkiej. Swoją kulturą osobistą zjednywał sobie otoczenie. Jego śmierć, jakże przedwczesna, pozostawia po sobie wielką pustkę. W pamięci pozostanie, jako człowiek, który swą pracą osiągnął bardzo wiele, cały czas pozostając człowiekiem i przyjacielem. Przyjacielem, do którego zawsze można się było zwrócić o pomoc, któremu pomóc jednak sami nie mogliśmy.

    Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy najgłębszego współczucia

    Dyrekcja i pracownicy OBN
2018-10-10 12:39:25
 
2018-09-03 11:50:09
 

Regulamin konkursu

Załącznik 1

Załącznik 2
2018-08-14 09:39:44
 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłasza konkurs na napisanie artykułów naukowych do Rocznika Ziem Zachodnich.

Czasopismo naukowe Rocznik Ziem Zachodnich jest rocznikiem wydawanym online przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, począwszy od 2017 roku. Funkcję redaktora naczelnego pełni w nim prof. Grzegorz Strauchold. Czasopismo jest miejscem prezentacji wieloaspektowych badań naukowych poświęconych przeszłości i współczesności ziem przyłączonych do Polski po II wojnie światowej oraz przestrzenią do dyskusji naukowej na ten temat. Struktura czasopisma składa się z następujących części: artykuły i studia, materiały źródłowe, recenzje i omówienia, raporty i ekspertyzy, przeglądy badań i sprawozdania, a także Biblioteka Myśli Zachodniej, w której, z naukowym komentarzem, publikowane są wznowienia tekstów, które wniosły znaczący wkład w badania nad Ziemiami Zachodnimi Północnymi.

1. Przedmiotem konkursu jest niepublikowany wcześniej, autorski artykuł skierowany do czasopisma naukowego „Rocznik Ziem Zachodnich”, zgodny z tematyką czasopisma.
2. Pierwsza nagroda wynosi 2000 zł; druga i trzecia – 1000 zł.
3. Do 15 września 2018 r należy nadesłać zgłoszenie zawierających tytuł, abstrakt i bibliografię artykułu.
4. Do 30 października 2018 r. należy przesłać cały artykuł wraz ze streszczeniem, bibliografią, krótkim biogramem autora i słowami kluczowymi.
5. Ogłoszenie laureatów nastąpi 15 listopada 2018 r.
2018-06-14 10:18:20
 
2018-05-18 08:59:29
 
2018-04-18 12:59:17
 
2018-03-14 09:52:30
 
2018-02-26 13:10:26
 

Ukazał się 1 numer elektronicznego czasopisma naukowego Rocznik Ziem Zachodnich.

Rocznik powstał w 2016 roku, jako efekt współpracy badawczej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu oraz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, współpracujących w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych, dotowanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czasopismo dostępne jest pod linkiem: https://rocznikziemzachodnich.pl/index.php/rzz
2018-02-12 12:35:22
 
2018-02-09 13:46:41
 
2017-11-23 14:37:36
 
2017-11-07 11:45:16
 
2017-10-30 12:42:57
 
2017-09-29 13:00:07
 

REGULAMIN Świadectwa Przeszłości – Jak historia Polski wpłynęła na losy mojej rodziny?