OÂrodek Bada˝ Naukowych im. Wojciecha Kŕtrzy˝skiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowo´┐Żci wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualno´┐Żci
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obw´┐Żd Kaliningradzki
     Centrum Bada´┐Ż Wschodnich
     Nagroda im. W. K´┐Żtrzy´┐Żskiego
     Pracownia Kopernika´┐Żska
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Og´┐Żoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualno´┐Żci
biblioteka
O bibliotece
Zbiory
Strodruki
Archiwalia
R´┐Żkopisy
Kartografia
Fotografie
Integraln´┐Ż cz´┐Ż´┐Żci´┐Ż biblioteki s´┐Ż zbiory specjalne, w kt´┐Żrych gromadzone s´┐Ż: stare druki, archiwalia, mikrofilmy, ikonografia, kartografia, ulotki, jednodni´┐Żwki, prasa lokalna.
Mikrofilmy
Ulotki
Prasa lokalna
Baza akt´┐Żw Baza danych

 

Biblioteka OBN

Poniedzia´┐Żek 900– 1400
Czwartek 900– 1400