Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
Untitled Document

CBW | Regiony i Pogranicza | Sprawozdanie 2010 | Sprawozdanie 2011 | II Zjazd Naukowców Polskiego Pochodzenia z Europy Środkowo-Wschodniej

Regiony i pograniczaRegiony i Pogranicza

Wraz z utworzeniem Centrum Badań Wschodnich zaistniała potrzeba powołania własnego periodyku naukowego, w którym publikować mogliby naukowcy związani lub współpracujący z CBW. W związku z powyższym, w 2008 r. podjęto się wydawania rocznika „Regiony i Pogranicza” (ISSN 1897-6387), którego redaktorem został mgr Tadeusz Baryła. Periodyk z założenia stał się pismem wielojęzycznym, w którym artykuły publikowane są w językach polskim, rosyjskim, ukraińskim i białoruskim. Poniżej spisy treści poszczególnych numerów rocznika.

pobierz

Regiony i Pogranicza nr 1/2008

2008_01
Regiony i Pogranicza nr 2/2009 2009_02
Regiony i Pogranicza nr 3/2010 2010_03
Regiony i Pogranicza nr 4/2011 2011_04
Instrukcja dla Autorów Instrukcja