Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
Untitled Document

CBW | Regiony i Pogranicza | Sprawozdanie 2010 | Sprawozdanie 2011 | II Zjazd Naukowców Polskiego Pochodzenia z Europy Środkowo-Wschodniej

II Zjazd Naukowców Polskiego Pochodzenia z Europy Środkowo-Wschodniej oraz konferencja „Wkład Naukowców Polskiego Pochodzenia
w Naukę Kraju Zamieszkania”.
Sprawozdanie z konferencji i przebiegu zjazdu.

            Przed dwoma laty gościnne ziemie województwa warmińsko-mazurskiego miały okazję po raz pierwszy gościć liczną grupę uczonych z zza wschodniej i północnej granicy Polski. Wówczas przybyli oni na I Zjazd Naukowców Polskiego Pochodzenia z Europy Środkowo-Wschodniej oraz konferencję zatytułowaną „Europa Jagiellońska”, w trakcie której mogli wysłuchać referatów czołowych polskich historyków. Już wówczas, organizatorzy oraz patron przedsięwzięcia – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas – zapowiedzieli kontynuację tej niezwykłej na skalę krajową imprezy.
            Tym razem organizatorzy – Centrum Badań Wschodnich Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – zaprosili gości zagranicznych do prezentacji wkładu uczonych posiadających polskie korzenie w rozwój nauki kraju, w którym mieszkają.     
II Zjazd Naukowców Polskiego Pochodzenia z Europy Środkowo-Wschodniej połączony z konferencją „Wkład Naukowców Polskiego Pochodzenia w Naukę Kraju Zamieszkania” odbył się w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim w dniach 14-15 września 2012 r. Wydarzenie swym patronatem ponownie objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas. Formalnego wsparcia udzieliło również Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
Tym razem do Olsztyna przybyło dwadzieścioro dziewięcioro gości z Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy. Zjazd zainaugurowano 14 września w sali posiedzeń Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przybyłych powitał marszałek województwa pan Jacek Protas oraz dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego prof. dr hab. Stanisław Achremczyk. Na sali, obok przybyłych gości zagranicznych, zgromadziło się ponad stu naukowców, urzędników i dziennikarzy.
Inicjującą część konferencji poprowadził prof. dr hab. Stanisław Achremczyk. Jako pierwszemu, udzielił głosu prezesowi Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy prof. dr. hab. Bogusławowi Grużewskiemu, który zaprezentował referat na temat „Polacy na Litwie i ich osiągnięcia naukowe”. W zakończeniu swej prezentacji zauważył, że w ostatnich latach wzrosła liczba humanistów, kosztem pracowników nauk technicznych i ekonomicznych. Ale, jak skomentował, jest to pewna prawidłowość i tendencja światowa w ostatnich latach.
Następny z referentów - prof. dr hab. Aleksandr Kraucewicz z Grodna - w niezwykle interesujący sposób przedstawił kuluary życia naukowego na Białorusi oraz związki nauki polskiej z nauką Grodzieńszczyzny w swym odczycie „Uczeni pochodzenia polskiego w nauce białoruskiej”. Również z Grodna przyjechał prof. dr hab. Gennadiusz Szuszkiewicz, który omówił pozycję i dorobek naukowców polskiego pochodzenia w zakresie nauk ścisłych.
Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchano dr Andrisa Kazijukiewicza z Dynenburga na Łotwie i jego referatu „Diaspora polska i jej wkład w rozwój współczesnej nauki na Łotwie”. Należy dodać, że delegacja z Łotwy, przybyła do Olsztyna po raz pierwszy, co zaowocowało nawiązaniem zupełnie nowych kontaktów naukowych.
Po przerwie przewodnictwo nad obradami objęła dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego pani Wioletta Sokoł. W tej części, jako pierwsi prezentowali się prof. dr hab. Jurij Kostiaszow z Kaliningradu z tematem „Uczeni pochodzenia polskiego w Rosji i ich wkład w naukę rosyjską” oraz doc. dr Eugeniusz Deneka-Białucki z Kijowa, który o wkładzie naukowców polskiego pochodzenia w naukę Ukrainy mówił na przykładzie profesora chirurgii i prawosławnego duchownego Walentego Wojno-Jasienieckiego.
Następnie wysłuchać można było wystąpienia doc. dr Haliny Turkiewicz z Wilna, która przybliżyła działalność Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego w dialogu polsko-litewskim i mgr Tamary Viarshytskiej z Nowogródka, która omówiła działalność Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Nowogródku.
Po wysłuchaniu referatów odbyła się krótka dyskusja, w trakcie której dyrektor OBN, prof. dr hab. Stanisław Achremczyk zapowiedział publikację wszystkich referatów w roczniku „Regiony i Pogranicza”, który zostanie rozesłany przybyłym uczonym.
Po obiedzie goście zagraniczni udali się do olsztyńskiego zamku, w którego murach powitał ich dyrektor Muzeum Warmii i Mazur pan Janusz Cygański. Następnie naukowcy zostali oprowadzeni po zabytkowych wnętrzach. Szczególnym zainteresowaniem wśród przybyłych cieszyła się tablica astronomiczna sporządzona przez Mikołaja Kopernika oraz wystawa „Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach”. Następnie dr Jerzy Sikorski przybliżył gościom związki Mikołaja Kopernika z Warmią.
15 września rano uczeni udali się w podróż studyjną do Lidzbarka Warmińskiego. Po drodze pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka zwiedzili zespół kolegiacki w Dobrym Mieście. Następnie, po przyjeździe do Lidzbarka Warmińskiego, goście zostali oprowadzeni po zamku biskupów warmińskich i zapoznali się z dziejami Warmii – jednej z najstarszych prowincji Rzeczypospolitej. Na zakończenie Zjazdu, w kaplicy zamkowej, odbył się wykład prof. Stanisława Achremczyka zatytułowany „Biskup Ignacy Krasicki – pisarz i uczony”. Następnego dnia goście zagraniczni wyruszyli w podróż powrotną do swoich krajów.
II Zjazd Naukowców Polskiego Pochodzenia spotkał się dużym zainteresowaniem mediów. Oprócz lokalnej prasy, radia i telewizji na temat zjazdu dowiedzieć się było można w serwisie TVP Polonia i Polskiej Agencji Prasowej. Informację o Zjeździe i konferencji zamieścił również litewski portal internetowy Delfi.

 

Lista uczestników II Zjazdu Naukowców Polskiego Pochodzenia z Europy Środkowo-Wschodniej i konferencji naukowej
„Wkład uczonych polskiego pochodzenia w naukę kraju zamieszkania”

 1. doc. dr Krystyna Barkowska – Uniwersytet Daugavpilski, Łotwa;
 2. Maris Barkowski - Uniwersytet Daugavpilski, Łotwa;
 3. doc. dr Mirosław Dawlewicz – Uniwersytet Wileński, Litwa;
 4. doc. dr Eugeniusz Deneka-Białucki – Instytut Ekologii i Medycyny w Kijowie, Ukraina;
 5. dr Kinga Geben – Uniwersytet Wileński, Litwa;
 6. prof. dr hab. Bogusław Grużewski – Instytut Pracy i Badań Socjalnych w Wilnie, Litwa;
 7. dr hab. Henryka Ilgiewicz – Litewska Akademia Nauk, Wilno, Litwa;
 8. dr Andrius Kazjukievicz – Uniwersytet Daugavpilski, Łotwa;
 9. Irena Korol – Stowarzyszenie „Dom Polski” w Czerniachowsku, FR;
 10. Aleksandr Korol – Stowarzyszenie „Dom Polski” w Czerniachowsku, FR;
 11. prof. dr hab. Jurij Kostiaszow – Bałtycki Uniwersytet Federalny w Kaliningradzie, FR;
 12. prof. dr hab. Igor Kozlyk – Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-Frankowsku, Ukraina;
 13. prof. dr hab. Aleksandr Kraucewicz – Uniwersytet Grodzieński, Białoruś;
 14. prof. dr Mikołaj Kuczerepa – Uniwersytet w Łucku, Ukraina;
 15. prof. dr hab. Tadeusz Łozowski – Uniwersytet Wileński, Litwa;
 16. dr Greta Rudziańska – Uniwersytet Edukacyjny w Wilnie, Litwa;
 17. Wanda Danuta Skiporaite – Stowarzyszenie Artystów Malarzy Ludowych w Wilnie, dziennikarka prasy polonijnej, Litwa;
 18. dr hab. Julia Sagaidak – Narodowy Uniwersytet Gospodarki w Kijowie, Ukraina;
 19. Seweryn Sagaidak –Centrum Archeologii m. Kijów, Ukraina;
 20. prof. dr hab. Michał Seliwaczow – Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki w Kijowie, Ukraina;
 21. Natalia Seliwaczowa – Muzeum Historii Klasztoru św. Michała Archanioła w Kijowie, Ukraina;
 22. doc. dr Michał Stroczuk- Uniwersytet Brzeski, Białoruś;
 23. prof. dr hab. Gennadiusz Szuszkiewicz – Uniwersytet Grodzieński, Białoruś;
 24. dr Swietłana Szuszkiewicz – Uniwersytet Grodzieński, Białoruś;
 25. dr Tamara Tkaczuk – Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-Frankowsku, Ukraina;
 26. Irina Treń – Stowarzyszenie „Dom Polski” w Czerniachowsku, FR;
 27. doc. dr Halina Turkiewicz –  Uniwersytet Edukacyjny w Wilnie, Litwa;
 28. dr Henryk Wasiuk – Uniwersytet Grodzieński, Białoruś;
 29. Tamara Wierszytskaja – Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Nowogródku, Białoruś.

dr Marcin Wakar, sekretarz Zjazdu

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

http://www.olsztyn24.com/news/18164-ii-zjazd-naukowcow-pochodzenia-polskiego-z-europy-srodkowo-wschodniej.html?f=6325964