Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
OBN Rada Redakcyjna:
Przewodniczący:
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztynie)

Członkowie:
> prof. dr hab Janusz Jasiński (Olsztyn)
> dr hab. Igor Kąkolewski (Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie)
> dr hab. Ogierd Kiec (Uniwersytet Zielonogórski)
> ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
> prof. dr hab. Jurij Kostiaszow (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela
> Kanta w Kaliningradzie)
> prof. dr hab. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku)
> dr hab. Ruth Leiserowitz (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie)
> prof. dr hab. Janusz Małłek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
> doc. dr Silva Pocyte (Uniwersytet w Kłajpedzie)
> prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański)
> dr Mathias Wagner (Uniwersytet w Bielefeld)
> doc. dr Edmund Wojnowski (Olsztyn)

Redakcja:
dr hab. Grzegorz Jasiński (Redaktor)

Redaktorzy tematyczni:
dr Darius Baronas (Wilno)
prof. dr hab. Grzegorz Białuński (Olsztyn)
dr Andreas Kossert (Middlebury)
prof. dr hab. Bohdan Łukaszewicz (Olsztyn)
dr Jerzy Sikorski (Olsztyn)
dr hab. Ryszard Tomkiewicz (Olsztyn)

dr Alicja Dobrosielska (sekretarz)
dr Jerzy Kiełbik (sekretarz)