Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
Konferencja Budowa Niepodległej. Walki o granice w latach 1918-1921 w założeniu ma przybliżyć trudny, rozpoczęty w 1918, a zakończony formalnie dopiero w 1923 roku proces kształtowania się granic odrodzonej Rzeczypospolitej. Organizatorzy pragną również zaprosić do udziału w konferencji naukowców z państw sąsiadujących w okresie międzywojennym by przedstawić omawiany proces z perspektywy Niemców, Czechów, Litwinów, a także Białorusinów i Ukraińców, którzy po zakończeniu I wojny światowej również podjęli próbę wybicia się na niepodległość. W założeniu organizatorów referaty mają obejmować nie tylko aspekt militarny kształtowania się granic Polski, ale także wynikające z tego procesu konsekwencje polityczne, społeczne i gospodarcze. Po konferencji organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej monografii wieloautorskiej stanowiącej rozszerzenie treści zawartych podczas konferencji. Sesja odbędzie się w dniach 15-16 maja 2019 r. w budynku Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 87.