Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności

Piotr Bojarski

Tytuł zawodowy

Imie i nazwisko

Adres e-mail

mgr

Konrad Bączek

 

 

Biogram:

Bruno Bączek: Urodzony 08 sierpnia 1992 roku w Iławie.

20 czerwca 2017 r. - uzyskanie tytułu magistra historii (specjalność archiwistyczna) na wydziale Humanistycznym UWM

Zainteresowania badawcze:

̶        dziedzictwo kulturowe Warmii, Mazur i Powiśla

̶        czasopiśmiennictwo Warmii i Mazur po 1945 r.

̶        przemiany społeczne, polityczne i kulturowe na Warmii, Mazurach i Powiślu po 1945 r.

̶        rola prasy w kształtowaniu pamięci historycznej i tożsamości regionalnej (ze szczególnym uwzględnieniem zachodniej części województwa warmińsko - mazurskiego).

Adres:

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
Ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn