Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności

Jerzy Kiełbik, urodzony 5 stycznia 1977 r. w Olsztynie.

            Wykształcenie:

  • 19 stycznia 2006 r. - uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych
  • 18 paŸdziernika 2002 uzyskanie tytułu magistra administracji na wydziale Prawa i Administracji UWM
  • 13 czerwca 2001 uzyskanie tytułu magistra historii na wydziale Humanistycznym UWM - uprawnienia pedagogiczne

Stypendysta: Stiftung Preussischer Kulturbesitz przy GStA PK na 2015 r.
                        Fundacji Lanckorońskich na 2016 r.

Praca:

  • Od X 2001 roku pracownik Oœśrodka Badań Naukowych im W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, stanowisko - adiunkt, od 2006 r. sekretarz redakcji kwartalnika Komunikaty Mazursko-Warmińskie

1 czerwca 2015 - zastępca dyrektora OBN do spraw administracyjnych

  • Od 2013 r. członek Zarządu Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie - Skarbnik

Adres:
Oœśrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego
ul. Partyzantów 87
10-402 Olsztyn
e-mail: jerzy.kielbik@obn.olsztyn.pl

Tematy badawczePublikacje