Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności

Marcin Wakar

Urodził się w 1976 r. w Olsztynie. Ukończył filozofię ze specjalizacją filozofia kultury i polityki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2008 r. Rada Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego nadała Marcinowi Wakarowi tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu nauki o polityce (specjalizacja: socjologia polityki), na podst. rozprawy napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Bronisława Gołębiowskiego pt.: "Działalność Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego >Pojezierze< w latach 1956-1989. Uwarunkowania społeczno-polityczne i kulturowe". W 2011 r. odbył staż naukowy w Instytucie Historii Litwy w Wilnie. Aktualnie działa w Centrum Badań Wschodnich OBN, gdzie obok pracy naukowej zajmuje się również organizacją seminariów i konferencji międzynarodowych.

Praca zawodowa:

- prowadzenie zajęć dydaktycznych z logiki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w semestrze letnim 2002 r.;
- w latach 2003 - 2005 stała współpraca z redakcją Gazety Wyborczej w Olsztynie;
- praca w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie podjęta 1 września 2003 r. Obecnie na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania:

problematyka mniejszości polskiej na Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem Litwy, ruch społeczno-kulturalny na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, stosunki polsko-liewskie, historia kultury, socjologia kultury, filozofia kultury i polityki, literatura ze szczególnym uwzględnieniem prozy wschodniopruskiej.

Adres:

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
Ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn


Tematy badawcze Publikacje