Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
Untitled Document

 

    

Wojciech Kętrzyński

 

Humanistyczna
Nagroda Naukowa
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
XI Edycja
Dyrektor Ośrodka Badań Naukowych i Zarząd Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego ogłaszają XI Edycję Konkursu o Humanistyczną Nagrodę Naukową im. Wojciecha Kętrzyńskiego za pracę poświęconą problematyce związanej z historią Warmii i Mazur. Za najlepsze opracowanie przewidziana jest nagroda w wysokości 3 tys. zł
oraz druk nagrodzonej rozprawy.
W konkursie uczestniczyć mogą autorzy prac drukowanych i nie drukowanych (o objętości co najmniej 5 arkuszy wydawniczych), którzy w roku ogłoszenia konkursu
nie przekroczyli 35 roku życia.
Prace zgłaszają instytuty, katedry i zakłady wyższych uczelni w Polsce, humanistyczne towarzystwa naukowe lub humanistyczne wydziały ogólnych towarzystw naukowych, komisje Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz indywidualnie zainteresowani autorzy. Zgłaszane prace winny być opatrzone opinią
samodzielnego pracownika naukowego.
Należy je kierować przesyłką poleconą bądź składać osobiście w siedzibie Ośrodka Badań Naukowych lub Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego (Dom Polski, ul Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn). Należy dołączyć formularz zgłoszenia, dostępny w Biurze Towarzystwa Naukowego lub na stronie internetowej: www.obn.olsztyn.pl (zakładka: Nagroda Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego).

Termin składania prac mija 30 listopada 2016 roku.
Rozstrzygnięcie XI Edycji Konkursu nastąpi
w styczniu 2017 roku