Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
Untitled Document

Struktura Organizacyjna OBN:

 • Dyrektor i Rada Naukowa
 • Dział Naukowy:
  • Pracownia Historyczna
  • Pracownia Badań Nad Współczesnością
  • Pracownia Europy Wschodniej
  • Pracownia Badań Dziejów Prusów

  • Celem pracowni jest:
   1. przygotowanie nowej syntezy dziejów Prusów
   2. edycja źródeł do historii i kultury plemion bałtyjskich
   3. organizacja otwartych seminariów "Seminarium Prussicorum"
   4. organizacja wraz z Towarzystwem Pruthenia cyklicznej, międzynarodowej konferencji naukowej "Colloquia Baltica"
   Kierownikiem pracowni jest dr hab. Grzegorz Białuński.
 • Biblioteka Naukowa:
  • Zbiory Specjalne
 • Wydawnictwo:
  • Redakcja Serii Wydawniczych
  • Redakcja Komuniaktów Mazursko-Warmińskich
  • Redakcja Biuletynu
 • Administracja:
  • księgowość
  • kadry
  • sekretariat