Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
Untitled Document

Ogłoszenia | Konkursy

 • ZARZĄDZENIE Nr 11/2016 Dyrektora Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
  z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta

 • ZARZĄDZENIE Nr 12/2016 Dyrektora Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
  z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta

 • ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 Dyrektora Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
  z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta

 • ZARZĄDZENIE Nr 14/2016 Dyrektora Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
  z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta

 • ZARZĄDZENIE Nr 15/2016 Dyrektora Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
  z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta

 •