Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności

    

Olsztyn, 21 lipca 2008

Zaproszenie do udziału w konferencji

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie wspólnie z Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu przygotowują w październiku 2009 roku III konferencję z cyklu „Pogranicza”.
Obecnie przygotowywane spotkanie zostanie poświęcone problemowi mieszkańców pogranicza. Niniejsza tematyka w zamyśle organizatorów obejmować ma kwestie ich tożsamości, przenikania kulturowego, a także wybitnych jednostek wywodzących się z takich obszarów. Charakter i tematyka konferencji prowadzić ma do wymiany myśli i poglądów pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin nauk humanistycznych, tak historyków, jak socjologów.
Zgłoszenia na adres OBN, lub do sekretarza sesji dr. Jerzego Kiełbika (jerzykielbik@wp.pl) prosimy przesyłać do dnia 31 października 2008 roku.