Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności

    

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego oraz Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku zapraszają na kolejną konferencję z cyklu Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur, która odbędzie się w dniach 25 – 26 czerwca 2008 r. w Olsztynku

Lista referentów:

1.Prof. dr hab. Antoni Jutrzenka – Trzebiatowski (Olsztyn), Krajobraz – wzajemne uwarunkowania człowieka i przyrody

2.Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (Olsztyn), Krajobraz historyczny Warmii i Mazur

3. Prof. dr hab. Wojciech Łysiak, Krajobraz kulturowy jako kategoria pojęciowa etnologii

4. Dr hab. Grzegorz Białuński (Gizycko), Sieć osadnicza ziem pruskich

5. Dr Magdalena Swaryczewska (Kraków), Krajobraz sakralny Warmii

6.Dr Bogna Lipińska, Zasady ochrony krajobrazu kulturowego Żuław i wsi holenderskich

7. Dr Joanna Szydłowska (Olsztyn), Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur w polskiej literaturze

8. Dr Anna Majdecka – Strzeżek (Warszawa), Przemiany krajobrazu kulturowego Mazowsza

9. Dr Izabela Lewandowska (Olsztyn), Oswajanie poniemieckiej przestrzeni kulturowej w pierwszych latach powojennych na Warmii i Mazurach. Architektura.

10. Dr Urszula Foczek – Brataniec (Kraków), Nowe drogi w krajobrazie

11. Dr inż. Jan Salm (Łódź), Odbudowa miast wschodniopruskich po I wojnie światowej

12. Dr inż. Maria Lubocka – Hoffman (Elbląg), Krajobraz kulturowy miast i miasteczek

13. Dr Izabela Lewandowska (Olsztyn), Oswajanie poniemieckiej przestrzeni kulturowej na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej. Architektura

14. Mgr inż. Katarzyna Piotrowska – Nosek (Warszawa), Krajobraz kulturowy i jego ochrona w myśl międzynarodowych umów

15. Mgr Barbara Zalewska (Olsztyn), Prawna ochrona krajobrazu kulturowego

16. Dr inż. Monika Drozdek (Zielona Góra), Ochrona krajobrazu kulturowego okolic Zielonej Góry

17. Mgr Hanna Mackiewicz, Krajobraz archeologiczny Warmii i Mazur

18. Mgr inż. Marzena Zwierowicz (Olsztyn), Sztuka parkowa Warmii i Mazur w dialogu ze współczesnością

19. Mgr Iwona Liżewska (Olsztyn), Między tradycją a nowoczesnością. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur w XIX i XX wieku

20. Mgr Wiktor Knercer (Olsztyn), Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur

21. Mgr Adam Płoski, (Olsztyn), Krajobraz warowny Warmii i Mazur

22. Mgr Piotr Olszak (Olsztyn), Polska drewniana. Tradycje budownictwa wiejskiego na Warmii i Mazurach

23. Mgr Krzysztof Worobiec (Olsztyn), Starowierski Park Kulturowy

24. Mgr Andrzej Szaniawski (Olsztyn), Park kulturowy – forma ochrony alei przydrożnych

25. Mgr inż. Renata Stachańczyk (Warszawa), Ochrona krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Mużakowskiego