O¶rodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowo¶ci wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualno¶ci
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualno¶ci
Untitled Document

Szanowni Państwo

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, wspólnie z Towarzystwem Naukowym im. Wojciecha Kętrzyńskiego organizuje XVI sesję z cyklu "Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich". Odbędzie się ona w połowie października 2014 r. Tematem spotkania będzie: "Prawo i bezprawie". Organizatorów konferencji interesuje sposób ustanawiania prawa na ziemiach pruskich, technika prawodawcza, język legislacji, problematyka przestrzegania i łamania przepisów. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 20 grudnia 2013 r. pod adresem sekretarza konferencji dr Jerzego Kiełbika jerzy.kielbik@obn.olsztyn.pl. Czas wystąpień nie powinien przekraczać 15 minut. Referaty zostaną opublikowane.