Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
2018-06-14 10:18:20
 
2018-05-18 08:59:29
 
2018-04-18 12:59:17
 
2018-03-14 09:52:30
 
2018-02-26 13:10:26
 

Ukazał się 1 numer elektronicznego czasopisma naukowego Rocznik Ziem Zachodnich.

Rocznik powstał w 2016 roku, jako efekt współpracy badawczej Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu oraz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, współpracujących w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych, dotowanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czasopismo dostępne jest pod linkiem: https://rocznikziemzachodnich.pl/index.php/rzz
2018-02-12 12:35:22
 
2018-02-09 13:46:41
 
2017-11-23 14:37:36
 
2017-11-07 11:45:16
 
2017-10-30 12:42:57
 
2017-09-29 13:00:07
 

REGULAMIN Świadectwa Przeszłości – Jak historia Polski wpłynęła na losy mojej rodziny?