Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
Untitled Document Komisje działające w strukturze
Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
1/ Historyczna (przewodniczący dr Seweryn Szczepański)
2/ Badań nad Kulturą Warmii i Mazur (przewodnicząca dr hab. Izabela Lewandowska)
3/ Rozwoju Regionalnego (przewodniczący prof. Józef Górniewicz)
4/ Polityki Międzynarodowej (przewodniczący mgr Tadeusz Baryła),
5/ Forum Dialogu Publicznego (przewodnicząca mgr Sylwia Garbart)