Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
Untitled Document

Komisje działające w strukturze Towarzystwa:

Komisja Historyczna,
przewodniczący: dr Sławomir Augusiewicz.

Komisja Badań nad Kulturą Warmii i Mazur,
przewodnicząca: dr hab. Izabela Lewandowska

Komisja ds. Polityki Międzynarodowej,
przewodniczący: mgr Tadeusz Baryła

Komisja Rozwoju Regionalnego,
przewodniczący: prof. dr hab. Józef Górniewicz.

Komisja „Dialogu Kultur”,
przewodnicząca: mgr Sylwia Garbart