Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
Untitled Document

Ważniejsze wydarzenia:

  • 30 listopada 2005 r., podczas uroczystej sesji Rady Miasta, wręczono tytuły Honorowych Obywateli Miasta Olsztyna. Honorowym Obywatelem został m. in. prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński, od wielu lat związany z olsztyńską humanistyką, członek honorowy Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego.
  • W listopadzie 2005 r. przygotowany został do druku w "Gazecie Olsztyńskiej". tekst Oświadczenia w związku z odnalezieniem w Nakomiadach obelisku upamiętniającego postać kanclerza Bismarcka. Wśród wielu przedstawicieli olsztyńskiego środowiska humanistycznego, którzy złożyły podpisy pod dokumentem, znalazło się liczne grono członków Towarzystwa Naukowego.
  • W minionym roku ukazał się Katalog wydawnictw Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego z lat 1963-2003. Katalog opracował członek Towarzystwa Naukowego mgr inż. Piotr Grabowski.
  • 28 grudnia 2005 r. w Archiwum Państwowym w Olsztynie odbyła się promocja książki autorstwa trzech członków Towarzystwa Naukowego, Sławomira Augusiewicza, Janusza Jasińskiego i Tadeusza Orackiego, zatytułowana: Wybitni Polacy w Królewcu. XVI-XX wiek, Olsztyn 2005.
  • 14 marca 2006 r. odbyła się uroczystość uczczenia 50-lecia pracy naukowej profesora Janusza Jasińskiego, Honorowego Członka Towarzystwa Naukowego. Ceremonia odbyła się w Salach Kopernikowskich Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. W trakcie uroczystości Jubilatowi oferowano przygotowaną na tę okazję Księgę Pamiątkową zatytułowaną: Nad Bałtykiem, Pregołą i Łyną. W Wieczorze, poprowadzonym przez Dyrektora Muzeum Warmii i Mazur mgr. Janusza Cygańskiego, obok licznie zgromadzonych gości udział wzięli m. in. Prezydent Miasta Olsztyn Czesław Jerzy Małkowski, J. E. Arcybiskup Metropolita Warmiński dr Edmund Piszcz, Prezes Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego prof. Krystyna Stasiewicz i Dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie prof. Stanisław Achremczyk.