Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
Untitled Document

Zarząd Towarzystwa Naukowego

Podczas Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, które odbyło się 23 maja 2013 roku w siedzibie Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, wybrany został nowy Zarząd w następującym składzie:
prezes:             prof. dr hab. Zbigniew Puchajda,
wiceprezes:      dr Jan Chłosta,
sekretarz:         dr hab. Ryszard Tomkiewicz,
skarbnik:          dr Jerzy Kiełbik.

Pozostali członkowie Zarządu:
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk,
mgr Tadeusz Baryła,
prof. dr hab. Grzegorz Białuński,
mgr Janusz Cygański,
dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM,
prof. dr hab. Janusz Jasiński,
dr Janusz Lorenz,
dr Jerzy Sikorski,
prof. dr hab. Jerzy Suchta,

Komisja Rewizyjna:
dr hab. Bożena Domagała,
prof. Eugenia Malewska,
dr Marzena Świgoń.

Sąd Koleżeński:
s. dr hab. Ambrozja Kalinowska,
dr Zbigniew Kudrzycki,
prof. Tadeusz Zienkiewicz.

Skład Zarządu Towarzystwa został wpisany w dniu 3 czerwca 2013 roku przez Sąd Rejonowy w Olsztynie do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021188.
Biuro Zarządu, znajdujące się w siedzibie OBN, jest czynne w poniedziałki i w czwartki od 9.00 do 11.00.

Nr konta: Bank PEKAO SA O/Olsztyn, nr konta ; 49 12405598 1111 0000 5025 2273