Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
Untitled Document
Zarząd Towarzystwa Naukowego
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
wybrany podczas Walnego Zebrania w dniu 6 czerwca 2017 r.
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (prezes)
mgr Tadeusz Baryła (skarbnik)
prof. dr hab. Grzegorz Białuński
dr Jan Chłosta (wiceprezes)
prof. dr hab. Józef Górniewicz
prof. dr hab. Norbert Kasparek (wiceprezes)
dr Jerzy Kiełbik
dr Janusz Lorenz
prof. dr hab. Zbigniew Puchajda
dr Jerzy Sikorski
prof. dr hab. Jerzy Suchta
dr hab. Ryszard Tomkiewicz (sekretarz)
mgr Piotr Żuchowski
Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. Krystyna Skibniewska
dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM
dr Anna Żeglińska
Biuro Zarząu, znajdujące się w siedzibie OBN, jest czynne w poniedziałki i w czwartki od 9.00 do 11.00.

Nr konta: Bank PEKAO SA O/Olsztyn, nr konta ; 49 12405598 1111 0000 5025 2273