Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Joanna Piątkowska–Małecka
 
Zwierzęta w gospodarce ludności zamieszkującej ziemie Polski północno–wschodniej we wczesnej epoce żelaza.
 

 
Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Książka jest adresowana do archeologów, zoologów i historyków zajmujących się badaniem populacji zwierząt objętych działalnością gospodarczą przez społeczeństwa żyjące na obszarze Polski północno – wschodniej w okresie wczesnej epoki żelaza. W publikacji została przedstawiona analiza modeli i form gospodarowania zwierzętami na obszarze Polski północno – wschodniej w okresie wczesnej epoki żelaza. Ponadto została przedstawiona analiza porównawcza gospodarki zwierzętami z omawianego obszaru w stosunku do innych obszarów tego samego okresu oraz problematyka roli gospodarowania zwierzętami w okresie wczesnej epoki żelaza na kształtowanie modeli gospodarczych w rejonie Polski północno – wschodniej w okresach późniejszych – okres wpływów rzymskich i wędrówek ludów. Badania zostały oparte o dane pochodzące z opracowań archeozoologicznych szczątków kostnych pozyskanych na stanowiskach archeologicznych z ziem Polski północno–wschodniej datowanych na wczesną epokę żelaza.