Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Stasiewicz i Stanisława Achremczyka
 
MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM. Wojny i niepokoje czasów saskich
 
Wyd. I,
 
Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Tradycyjnie już, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Perkoz" koło Olszynka, odbyła się w dniach 6—8 września 2000 r. cykliczna, interdyscyplinar­ na i międzynarodowa (z udziałem badaczy z Włoch i Litwy) sesja naukowa, zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Tym razem, czwarte z kolei, spotkanie z cyklu Między barokiem a oświeceniem, odbywające się w trzechsetną rocznicę rozpo­częcia wielkiej wojny północnej, poświęcone było Wojnom i niepokojom czasów saskich. Temat ten umożliwił przedstawienie nowych ustaleń historykom, historykom kultury, mentalności, a także polonistom i germanistom. Plon dociekań badaczy trzech pokoleń okazał się nowatorski i bogaty. Przedmiotem oglądu były nie tylko wojny toczone w Rzeczypospolitej czasów Wettynów, zabiegi dyplomacji polskiej i obcej, przygotowania militarne, lecz także wpływ działań wojennych i towarzyszących im zniszczeń, grabieży, gwałtów, kon­ trybucji, klęsk żywiołowych i zaraz na ówczesne życie obyczajowe, religijne, mentalność jednostek i społeczeństwa, a także literaturę. Referaty o charakterze syntetyzującym i szczegółowym sprawiły, że otrzymaliśmy swoisty raport państwa pogrążonego w kryzysie, nie wybawionego od morowego powietrza, głodu, ognia i wojny, państwa dotkniętego wielkimi stratami ekonomicznymi i demograficznymi, w którym jednak kultura znalazła sobie miejsce. Literatura w różny sposób reagowała na skomplikowaną rzeczywistość: werystycznie, panegirycznie, satyrycznie. Badania wpływu sytuacji na postawy ludzi owych czasów z uwzględnieniem kronik zakonnych, sylw, pamiętników, gazet rękopiś­ miennych, gazetek okolicznościowych, czyli materiałów mało dotąd pene­ trowanych, oraz pokazywanie mechanizmów obronnych wytwarzanych przez kulturę w czasach kryzysu okazały się bardzo ciekawe i odkrywcze źródłowo.