Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego
 
Olsztyn 1353-2003
 
Olsztyn 2003, wyd. I, oprawa karton, ss. 656
 
Cena książki to: 50.00 zł netto / 52.50 zł brutto;
 
Stan w magazynie: brak w magazynie
 
Tylna okładka
 
Książka ta powstała w wyniku rozważań nad trwałym upamiętnieniem jubileuszu 650-lecia oraz nad drogą rozwoju historycznego Olsztyna od pierwocin prowincjonalnego miasteczka do rangi metropolii jednego z polskich regionów, obecnego od dawna na mapie północno-wschodniej Europy.
Inicjatorom wydawnictwa, a są nim władze miasta oraz środowisko humanistyczne skupione wokół Ośrodka Badań Naukowych oraz Towarzystwa Naukowego imienia Wojciecha Kętrzyńskiego, przyświecała myśl ofiarowania społeczeństwu pracy zbiorowej podanej możliwie przystępnie, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy historycznej.
Uniwersytecki dziś Olsztyn, odbudowany i wydźwignięty po kataklizmie II wojny, doszedł do współczesnej rangi ogromnym wysiłkiem swego społeczeństwa aż stał się integralną częścią i znanym ze swej tradycji oraz walorów obywatelskich dziedzictwem współczesnej Polski, wnoszonym obecnie do skarbnicy dóbr jednoczącej się Europy.
Książka o 650-letniej przeszłości grodu ongiś Kopernika stanowi przykład rozległych, również intelektualnych, ambicji społecznych w powojennym życiu kulturalnym miasta, odradzającego się z ruin. Jest ona dziełem trzech pokoleń historyków, którzy kompetencje zawodowe zdobywali w budowanych przez siebie od podstaw olsztyńskich instytucjach naukowych.
Samorząd Miasta dedykuje książkę tym Olsztynianom, którzy pełnym sa¬mozaparcia, wytrwałym wysiłkiem zbudowali podstawy nowego życia przyszłym pokoleniom.