Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Marta Gwiaździńska-Goraj
 
Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego
 
Olsztyn 2004, wyd. I , B-6, oprawa miękka, ss. 194
 
Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Przemiany społeczno-gospodarcze, które nastąpiły po roku 1989 miały na celu przystosowanie Polski do nowych warunków ekonomicznych. Przekształcenia te odnosiły się do wszystkich sektorów gospodarki narodowej, w tym także rolnictwa. Przemiany w rolnictwie polskim okazały się bardzo trudne ze względu na znaczny udział sektora państwowego. Przyczyniła się do tego zbyt słabo rozpoznana problematyka przejścia od sytemu zarządzania centralnego do gospodarki rynkowej, brak prawnego uregulowania przekształceń oraz zbyt szybkie wprowadzenie zasad liberalnego rynku. Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne miały bardzo różny i złożony charakter, a ich tempo i skala uzależnione były od zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz potencjału społeczno-gospodarczego danego obszaru.
Przemiany związane z transformacją systemową miały duży wpływ na zagospodarowanie przestrzenne obszarów wiejskich, które stają się coraz bardziej zróżnicowane i intensywnie zagospodarowane. Opracowania zajmujące się problematyką związaną z przekształceniami społeczno-gospodarczymi w ujęciu regionalnym obejmują najczęściej wybrane problemy, zaś mało jest jeszcze kompleksowych opracowań o charakterze regionalnym. Niniejsza praca spełnia warunek kompleksowego ujęcia przekształceń funkcjonalno-przestrzennych w województwie warmińsko-mazurskim w okresie transformacji systemowej.