Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Piotr Bystrzycki
 
Działdowszczyzna w latach II Rzeczypospolitej. Życie społeczno-polityczne
 
Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 350
 
Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto;
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany
 
Tylna okładka
 
Książkę rozpoczyna opis wydarzeń związanych z włączeniem Działdowszczyzny w granice drugiej Rzeczypospolitej. Działalność mniejszości niemieckiej i organizacji politycznych w powiązaniu z kościołem ewangelicko-unijnym. Charakterystyka powiatu pod względem ludnościowym i społeczno-politycznym jako terenu nadgranicznego. Praca oparta na bogatej bazie źródłowej.