Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O

 
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Materiały z sesji naukowej.
 
, 10 października 1996 r. Olsztyn 1997, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 126
 
Cena książki to: 7.50 zł netto / 7.88 zł brutto;
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany
 
Tylna okładka
 
Teksty referatów pozwalają skonfrontować badania historyków, etnografów, socjologów, historyków medycyny i litera-tury, z opiniami badaczy współczesnego środowiska przyrodniczego człowieka.