Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Irena Makarczyk
 
Tomasz Ujejski (1612-1689)
 
Olsztyn 2005, wyd. I, B-4
 
Cena książki to: 35.00 zł netto / 36.75 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Przedmiotem niniejszej pracy jest życie i działalność Tomasza Ujejskiego, szlachcica z ziemi sandomierskiej, biskupa kijowskiego, który przez 27 lat związany był z Warmią, bowiem przez tyle lat był on członkiem kapituły warmińskiej, w tym przez 25 lat w randze pierwszego prałata czyli prepozyta.
Współczesny nam historyk warmiński biskup Jan Obłąk w swoim artykule na temat relacji biskupa Leszczyńskiego do Rzymu ze stanu diecezji w 1657 r. stwierdza, że Tomasz Ujejski to jedna z najszlachetniejszych osobistości w historii Warmii, godna osobnej monografii1. Ta wypowiedź zainspirowała mnie, aby bliżej przyjrzeć się tej postaci. .
Ujejski to typowy duchowny doby zwycięskiej kontrreformacji, który był aktywny w życiu politycznym i kościelnym swoich czasów. Kolejno był sekretarzem kanclerza Jerzego Ossolińskiego, sekretarzem a potem regensem kancelarii większej królewskiej Władysława IV i Jana Kazimierza, kanonikiem płockim, gnieźnieńskim, opatem komendatoryjnym benedyktynów w Płocku, kanonikiem i prepozytem kapituły warmińskiej, wreszcie biskupem ordynariuszem diecezji kijowskiej, senatorem Rzeczypospolitej. Był to zatem człowiek, który na swej drodze życiowej, jak na stosunkowo skromne pochodzenie, osiągnął wiele. Osobiście znany był czterem królom polskim i cieszył się ich zaufaniem. Co szczególnie intryguje - w wieku 65 lat zrezygnował ze wszystkich godności i beneficjów, przywdział habit zakonny jezu¬itów i ostatnie 12 lat swego życia spędził w murach klasztornych w Wilnie. .
Dotychczas Ujejski znany jest nam głównie dzięki jezuicie Janowi Brictiusowi (1654-1710)2, który opisał jego życie. Jest to książeczka formatu A16, licząca 315 stron, wydana po raz pierwszy w Braniewie w 1706 r., wznowiona w 1708 r.3 Charakter hagiograficzny tego dzieła pozwala sądzić, że było ono przede wszystkim adresowane do współbraci zakonnych, jako przykład życia godnego naśladowania. .