Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Pod redakcją Stanisława Achremczyka, Krystyny Orłowskiej-Wojczulanis
 
Dziedzictwo Warmii. Ustrój-Prawo-Administracja
 
Olsztyn 2006, wyd. I, A-5, ss. 85
 
Cena książki to: 0.00 zł netto / 0.00 zł brutto;
 
Stan w magazynie: Dostępne w Starostwie Powiatowym Lidzbark Warmiński tel.: 089-767-79-00
 
Tylna okładka
 

Dziedzictwo kulturowe to rozległy krąg zjawisk, obejmujący przedmioty materialne, instytucje obywatelskie, a także wierzenia i cały dorobek minionych pokoleń. To również to wszystko, co możemy określić jako krajobraz kulturowy, a także zespół zachowań i odczuć zbiorowości lokalnych. Tak rozumiane dziedzictwo obejmuje zatem całą spuściznę, jaką minione generacje pozostawiają potomnym.
      Dostrzegając niezwykle bogatą tradycję kulturową Warmii, przed pięciu laty w Lidzbarku Warmińskim, staraniem Starostwa Powiatu Lidzbarskiego i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, zaczęto organizować „Dni dziedzictwa Warmii". Dniom towarzyszyły sesje naukowe, spotkania autorskie, prezentacje regionalnej kuchni, wystawy artystów. Wszystkie imprezy ukazywały bogactwo historii, dorobek pokoleń ludzi, którzy na Warmii mieszkali.
      Spotkania zawsze odbywały się na zamku biskupim w Lidzbarku Warmińskim. Konferencje naukowe nie tylko ukazały skomplikowaną a zarazem bogatą w wydarzenia przeszłość dominium. Zajmowano się historią polityczną, kulturą materialną, ukazywano dorobek instytucji, zbiory piśmiennicze oraz procesy demograficzne. Wnikliwie i barwnie prezentowano biografie wybitnych mieszkańców i rządców Warmii.
      Referaty z konferencji naukowych, doniesienia były dotąd wydawane w formie materiałów powielanych. Organizatorzy, chcąc spopularyzować dorobek tych spotkań, zdecydowali się na publikację serii wydawniczej „Dziedzictwo Warmii".
      W pierwszym tomie, zatytułowanym Warmia samorządna, przedstawiono ustawodawstwo Warmii, funkcjonowanie samorządu i jej ustrój. Wydawcy mają nadzieję, że przedkładany tom będzie się cieszył zainteresowaniem i zostanie dobrze przyjęty przez czytelników.
      „Dni dziedzictwa Warmii" są kontynuowane, co zaowocuje kolejnymi publikacjami z tej serii. W przekonaniu wydawców powinny one inspirować do badań nad przeszłością Warmii, do popularyzowania historii, dbałości o zachowanie bogatych wytworów kultury materialnej, poszanowania krajobrazu przyrodniczego i kulturowego regionu. Mamy nadzieję, że ta i następne publikacje, dokumentujące tę inicjatywę, zainteresują także nauczycieli, ludzi kultury i młodzież. Pragniemy, aby przyczyniło się to do ciągłego pobudzania regionalnej świadomości i tożsamości, a tym samym miłości do małej ojczyzny.

Stanisław Achremczyk