Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
pod redakcją Stanisława Achremczyka, Krystyny Orłowskiej-Wolczulanis
 
Dziedzictwo Warmii Literatura i Piśmiennictwo
 
Olsztyn 2006, wyd. I, A-5, ss.119
 
Cena książki to: 0.00 zł netto / 0.00 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne Starostwie Powiatowym Lidzbark Warmiński tel. 089-767-79-00
 
Tylna okładka
 

Oddajemy do rąk Czytelników drugi tom z serii wydawniczej „Dziedzictwo Warmii”. Po Warmii samorządnej ukazuje się kolejna podejmująca bogatą problematykę, której motywem przewodnim jest literatura i piśmiennictwo. Tutaj, jak w soczewce, odbijają się bogate, skomplikowane i dramatyczne dzieje naszej małej ojczyzny, którą od lat staramy się wyodrębnić ze zbitki pojęciowej Warmia i Mazury czy województwo olsztyńskie.
         Po zakończeniu II wojny światowej Warmia, jako kraina historyczna, region geograficzny, była przez polaków słabo kojarzona z konkretnym miejscem na mapie kraju. Niewiele też wiedziano o jej historii i kulturze. Warmia i Mazury jako umowna i nierozerwalna nazwa regionu przez dziesięciolecia sugerowała jednorodność tych dwóch krain, jakże jednak różnych, tak historycznie, wyznaniowo, kulturowo i krajobrazowo. Jednak już na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat świadomość bycia Warmiakiem żyjącym na Warmii zaczęła być akcentowana przez jej mieszkańców i władze samorządowe. Kształtowaniu tej świadomości służą – organizowane w historycznej stolicy Warmii, Lidzbarku Warmińskim, na zamku biskupów warmińskich, ośrodku władzy świeckiej i duchowej przez wieki – Dni Dziedzictwa Warmii, edukacja regionalna adresowana do wszystkich pokoleń zamieszkujących współczesną Warmię. Ich celem, tak jak powstałego w roku 2006 staraniem samorządowców powiatowych Warmii Stowarzyszenia „Dom Warmiński”, jest „odnowa i popularyzacja regionalnej tożsamości Warmii, jej dziedzictwa i krajobrazu kulturowego”. Cytowany fragment wiersza poety warmińskiego, Eugeniusza Buholza, można zatem traktować jako nasze credo.
         W Europie Regionów Warmińskość może i powinna być naszym atutem i stymulatorem rozwoju. Konieczne stało się współdziałanie samorządów, organizacji społecznych i narodowościowych oraz innych instytucji zmierzających do w kierunku edukacji regionalnej społeczeństwa oraz promowanie naszego regionu, jego kultury i walorów zarówno w Polsce jak i w Europie. Temu celowi służy seria wydawnicza „Dziedzictwo Warmii”, która będzie kontynuowana, tak jak będą dalej organizowane konferencje, i ch tematyka bowiem jest już zaplanowana na kolejne lata.

Jacek Protas
Starosta Lidzbarski
Prezes Stowarzyszenia „Dom Warmiński”