Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Pod redakcją Jerzego Dumy
 
Onomastyka regionalna
 
Olsztyn 1992, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 195
 
Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 

Staraniem Towarzystwa Naukowego oraz Ośrodka Badań Naukowych im. Woj­ciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie jak też Instytutu Filologii Polskiej i Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się 20-21 listopada 2003 r. konferencja naukowa poświęcona onomastyce regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur. Badaniem regionalnego nazew­nictwa zajmuje się w Polsce wiele ośrodków naukowych, stąd duże zainteresowanie tą problematyką. Prezentowany tom zawiera przygotowane i poprawione wersje re­feratów wygłoszonych podczas tej konferencji.
Skrócony został tytuł publikacji do formy „Onomastyka regionalna". Jest to po­dyktowane szerokim spektrum poruszanej problematyki. Obok dominujących tema­tów związanych z Warmią i Mazurami, poruszanych przez Marię Biolik, Edwarda Brezę, Iwonę Grzesiak, Katarzynę Krupę, Izę Matusiak, Alinę Naruszewicz-Duchliń-ską, Ewę Rzetelską-Feleszko, Ryszarda Tomkiewicza i Annę Tyrpę reprezentowana jest też tematyka pomorska (Jerzy Duma, Urszula Kęsikowa) oraz zagadnienia an­troponimii, toponimii i mikrotoponimii różnych regionów Polski (Zofia Abramo-wicz, Maria Czaplicka, Irena Huk, Wanda Szulowska). Nie zamieszczono artyku­łów, które nie zostały skorygowane po recenzjach.

Jerzy Duma