Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O

 
Warmia i Mazury w obliczu przemian cywilizacyjnych
 
Olsztyn 2006, b5, ss. 177
 
Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 

Spis treści
Dariusz Waldziński, Okres przemian - nowe doświadczenia i nowe wyzwania dla
gospodarki regionu warmińsko-mazurskiego...........................................................        7
Janusz  Heller,   Rafał  Warżała,   Gospodarka   regionu   warmińsko-mazurskiego
na tle kraju...............................................................................................................       25
Jerzy Suchta, Wojciech Żebrowski, Ewolucja przestrzeni ekonomicznej regionu
warmińsko-mazurskiego............................................................................................      39
Eugeniusz Niedzielski, Restrukturyzacja przedsiębiorstw w regionie warmińsko-
-mazurskim...............................................................................................................       65
Mirosław Gornowicz Przekształcenia w gospodarce żywnościowej w regionie war-
mińsko-mazurskim..................................................................................................       79
Renata Marks-Bielska, Przekształcenia w rolnictwie i godpodarce na obszarach
wiejskich....................................................................................................................      93
Wiesława   Lizińska,   Inwestycje   zagraniczne   w   województwie   warmińsko-
-mazurskim................................................................................................................    115
Magdalena Wojarska, Przekształcenia własnościowe w regionie warmińsko-mazur-
skim..........................................................................................................................     129
Renata Koszyk-Białobrzeska, Izabela Zabielska, Współpraca międzynarodowa
województwa warmińsko-mazurskiego...................................................................     151
Jacek Michalak, Mariola Grzybowska-Brzezińska, Promocja regionu Warmii
i Mazur......................................................................................................................   173