Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka
 
MIĘDZY BAROKIEM A OŚWIECENIEM. Radości i troski dnia codziennego.
 
Olsztyn 2006, ss. 486
 
Cena książki to: 35.00 zł netto / 36.75 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 

Do rąk czytelników przekazujemy VII tom wydawnictwa Między Barokiem a Oświeceniem. Jest on, jak poprzednie książki z tej serii, pokłosiem konferencji, której tematem przewodnim były Radości i troski dnia codziennego w epoce saskiej. Tak więc organizowane przez Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyń­skiego ogólnopolskie konferencje naukowe z cyklu Między Barokiem a Oświece­niem doczekały się już znaczącej serii wydawniczej.
W 2006 r. po raz siódmy spotkali się na Mazurach badacze wieku XVII i XVIII. Tym razem nie w ośrodku „Waszeta" koło Olsztynka, lecz w pensjonacie „Masuria" w Mrągowie. Konferencje te mają już swoją ogólnopolską markę, skoro uczestniczą w nich historycy, historycy literatury, historycy sztuki, socjologowie, etnografowie ze wszystkich znaczących ośrodków uniwersyteckich w Polsce. W siódmym spotka­niu wzięło udział 62 uczestników i tyleż wygłoszono referatów. Referaty i dyskusja skoncentrowały się na życiu codziennym przełomu XVII i XVIII w.
Radość i smutek towarzyszyła i towarzyszy ludziom w życiu niezależnie od epoki. Temat ten wywołał duże zainteresowanie i może stać się inspiracją do wnikli­wych badań, prowadzących do powstania ciekawej syntezy naukowej. Podjęte przez uczestników konferencji problemy dotyczą życia codziennego na dworach magnate-rii, w dużych i małych miastach oraz na wsi. Nie zabrakło też w tle tych rozważań życia politycznego - na forum sejmu i sejmików, w placówkach dyplomatycznych. Istotne miejsce w wygłoszonych referatach zajął też problem zdrowia. Mamy więc artykuł o zwalczaniu dżumy na Mazurach, o zwalczaniu chorób we Wrocławiu, kwestiach zdrowia żołnierzy. Wiele miejsca poświęcono problemom wychowania nauki szkolnej, a także życiu religijnemu i życiu zakonnemu. Artykuły pokazują
obraz Rzeczypospolitej jako państwa różnorodnego kulturowo i wyznaniowo. Okres saski jawi się w nich nie tylko jako ustawiczny czas kryzysów politycznych, wojen domowych, zniszczeń, chorób, interwencji obcych państw i wojsk w sprawy pol skie. Autorzy ukazali go przez pryzmat codziennego zmagania się z przeciwnościa mi losu. Z przedstawionych wyników badań można wysnuć wniosek, że człowiek tamtych czasów całkiem nieźle i w sposób świadomy radził sobie z klęskami żywio łowymi, potrafił sprawnie funkcjonować mimo wojen i odbudowywać to, co zostało zniszczone. Potrafił też cieszyć się codziennością i świętować. Artykuły podkreślają zachodzące przemiany w obyczajowości i mentalności ludzi oraz ukazują źródła kulturowe przyjętych zachowań wobec przeciwności dnia powszedniego.

Czytelnik otrzymuje interesujący tom studiów, które z pewnością przyczynią się do merytorycznego wzbogacenia historycznych syntez dotyczących dziejów Rze­czypospolitej. Niewątpliwie artykuły pozwalają inaczej spojrzeć na czasy, które na­zywamy okresem saskim.
Stanisław Achremczyk