Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Stanisław Achremczyk
 
Między Wisłą a Niemnem. Szkice historyczne
 
Wyd.1 Objętość 26,5 ark. wyd, 22,0/16 ark., ss. 350
 
Cena książki to: 35.00 zł netto / 36.75 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Warmia i Mazury miały być jedynie przystankiem w moim życiu, stały się natomiast drugą moją małą ojczyzną. Warmia Mazury, Olsztyn, dla mnie, tak jak dla wielu mieszkańców, to mała ojczyzna z wyboru, który można odczytać także jako przeznaczenie, los. Przez wszystkie lata pobytu w Olsztynie i pracy w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego zwiedziłem region, odbyłem niezli¬czoną liczbę spotkań w miastach i wsiach, z młodzieżą, dorosłymi, miłośnikami historii i z tymi, którzy znaczenie historii dopiero poznawali. Odkrywanie przeszło¬ści buduje lokalną tożsamość, lokalny patriotyzm, przywiązanie do swego miasta, wsi, niesie nadzieję. Słuchaczom historia była potrzebna, bo uczyła życia, zachęcała do naśladownictwa i to w czasach niełatwych. Koniec lat siedemdziesiątych, lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku przyniosły tyle wydarzeń, że można by nimi obdzielić kilka pokoleń Polaków. Od nadziei Sierpnia 1980 roku, poprzez stan wojenny, do budowania nowej, suwerennej rzeczywistości, to czas wyjątkowy nie tylko dla historyka.
Zaledwie część wystąpień, które wówczas wygłaszałem, została zawarta w niniej¬szym zbiorze. Jest to książka inna niż te, które do tej pory opublikowałem. Stanowi zbiór szkiców historycznych, esejów, które łączy miejsce akcji - Warmia i Mazury. Jej tytuł Między Wisłą a Niemnem można odczytywać na różne sposoby. Dla mnie jest to tytuł bardzo osobisty, wręcz symboliczny, urodziłem się nad Niemnem, wykształci¬łem nad Wisłą, a pracuję na terytorium położonym między tymi dwiema rzekami.
Warmia i Mazury to kraina niezwykła nie tylko z powodu urody krajobrazu, ale także ze względu na powikłaną historię. Historia regionalna splata się tu bowiem z historią Polski i dziejami powszechnymi. Historia Warmii i Mazur to cząstka historii Polski, Niemiec, Litwy, państw skandynawskich, a dzieje najnowsze wiążą się również z historią Rosji. W historii obu regionów zawarte są dzieje Kościoła katolickiego i ewangelickiego, a także wielokulturowość zamieszkałej tu ludności. Tych problemów dotykają szkice. Niektóre z nich były publikowane w czasopismach niskonakładowych, pracach zbiorowych, ale znaczna część ukazuje się w druku po raz pierwszy. Praca dotyczy wielu zagadnień: od wyjaśnienia podstawowych pojęć - Prusy, Prusy Książęce, Prusy Wschodnie, Warmia, Mazury, zakreślenia obszaru wraz z jego wewnętrznymi administracyjnymi podziałami, charakterystyki mieszkańców, po kwestie drobne, wydawać by się nawet mogło błahe. Proces dziejowy składa się wszak z wielu historycznych epizodów. Owe epizody opisane w książce mają uświadomić Czytelnikom, że historia jest nauką żywą, niezwykle dynamiczną, zajmującą i ważną. Suma epizodów, składających się na proces dziejowy, wymaga ich rozpoznania i opisania, bez tego bowiem nie jest możliwe napisanie jakiejkolwiek syntezy historycznej.
Historię można ująć jako ciąg procesów złożonych z wydarzeń o lokalnym wymiarze, których zasięg ograniczał się do małych miasteczek i wsi i nigdy nie nabrał znaczenia prowincjonalnego. Jednak zsumowane drobne wydarzenia historyczne układają się w wielkie procesy dziejowe. Książka ta, ukazując dzieje poprzez historyczne drobiazgi, ma zachęcić do zgłębiania historii. W czasach, gdy odradza się lokalna tożsamość, patriotyzm miejsca podpowiada, że w historii nie ma białych plam, są tylko plamy ludzkiej niewiedzy, że nie ma takich miejsc, w których nic się nie działo, że są lokalni bohaterowie, o których wiemy niewiele lub zgoła nic. Przesłanie książki można więc zamknąć w zdaniu: przeszłość niech stanie się natchnieniem dla działań ku przyszłości, zawsze z myślą o przyszłości.