Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Bohdan Łukaszewicz
 
Życiorysy 1945-1956
 
Olsztyn 2008, ss.394
 
Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Utworzony w Moskwie Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego ogłosił datowany: „Chełm, 22 lipca 1944 roku" manifest do narodu polskie¬go, zwany potem zwyczajowo Manifestem Lipcowym. Wydarzenie to stało się punktem zwrotnym w najnowszych dziejach państwowości i narodu polskiego. Rodziła się nowa Polska niemająca wzorów w przeszłości. Hasła demokratyczne głoszone przez nową władzę w części trafiały w oczekiwania społeczne. Ale codzienność życia publicznego wzbudzała daleko idące wątpliwości, co do szczerości prezentowanych założeń programowych PKWN i deklaracji powołanego pięć miesięcy później Rządu Tymczasowego RP. Olbrzymiemu wysiłkowi odbudowy i naturalnemu ciążeniu społecznemu ku normalizacji życia towarzyszyły niegodziwości, wręcz zbrodnie państwa. Integralnymi elementami tużpowojennej rzeczywistości Polski były bowiem wszechobecne - i bezkarne - radzieckie służby specjalne, a także utworzony według wschodnich wzorów polski „aparat przemocy" - nieliczący się specjalnie z prawem resort bezpieczeństwa publicznego oraz podległe mu urzędy i formacje, organa prokuratury wojskowej, sądownictwo specjalne, wojskowe organa wywiadu i kontrwywiadu oraz Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. To wówczas, wraz z nową władzą, rodził się w Polsce stalinizm - system, którego immanentną cechą był terror - główny instrument polity¬ki wewnętrznej. Jego ofiarą mógł być każdy, nie tylko przeciwnik systemu, represje skierowane były także wobec ludzi niewinnych, wręcz przypadkowych.
Przedstawienie losów tych ludzi jest podstawowym celem niniejszej publikacji. Wcześniejsze, przed 1989 r., zamierzenia ukazania przez pryzmat indywidualnych losów jednostek nader złożonej rzeczywistości Polski pojałtańskiej było niewykonalne. Co najwyżej możliwa była prezentacja …