Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Praca pod redakcją Andrzeja Farugi, Stanisława Achremczyka
 
Cieszyniacy na Warmii i Mazurach (z kart historii)
 
Olsztyn 2008, ss. 226
 
Cena książki to: 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Cieszyniacy odgrywają w społecznym, kulturalnym i naukowym życiu Warmii i Mazur rolę niepoślednią. W naszym regionie pojawili się w 1920 roku, pod¬czas walki o wygraną w plebiscycie. Mimo polskiej plebiscytowej porażki, cieszyńscy społecznicy podjęli pracę na rzecz repolonizacji jedynego skrawka Mazur, jaki po pokoju wersalskim przypadł Polsce - Działdowszczyzny. Cieszyńscy luteranie potrafili zjednywać dla Polski swoich ewangelickich współbraci z Mazur, po wiekach szukających swojej tożsamości w nowo odrodzonej Ojczyźnie. Spośród działających wówczas w Działdowie Cieszyniaków na szczególną pamięć zasłużył Jó¬zef Biedrawa - pedagog i krzewiciel polskości. Stanął on na czele utworzonego w 1923 roku seminarium nauczycielskiego, później przekształconego w gimna¬zjum i liceum humanistyczne. To z jego inicjatywy w latach trzydziestych powstały w Działdowie m.in. Dom Ludowy i Muzeum Mazurskie, wokół których kształto¬wała się nowa formacja intelektualna Mazurów identyfikujących się z Polską.
Również po II wojnie światowej związki między Warmią i Mazurami a Śląskiem Cieszyńskim nie osłabły. W 1950 roku przeniesiono z Cieszyna do Olsztyna Państwową Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego. Wraz z nią do regionu na¬płynęła świetnie przygotowana i wysoko wykwalifikowana kadra naukowa. Uczeni i praktycy rodem z Cieszyna stanowili zalążek przyszłej Akademii Rolniczo-Technicznej i obecnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Warmińscy cieszyniacy swą prawością, mądrością, pracowitością, wytrwałością i zdolnościami organizacyjnymi zaskarbili sobie miłość i szacunek kolejnych pokoleń Warmiaków i Mazurów. Książka Cieszyniacy na Warmii i Mazurach stanowi wyraz hołdu należnego ludziom, którzy wnieśli tak znaczący wkład w rozwój naszego pięknego regionu.
Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego