Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka i Cezarego Kuklo
 
Rok 1945. Między wojną a pokojem. W 60. rocznicę zakończenia II wojny światwej
 
Olsztyn 2008, ark. wyd. 7,35; ark druk. 8,75. ss. 140.
 
Cena książki to: 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku zorganizowali w maju 2005 r. konferencję naukową „Rok 1945. Między wojną a pokojem. W 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej". Histo¬rycy z Polski, Litwy, Białorusi i Rosji przeanalizowali skutki wojny dla tych państw. Starano się odpowiedzieć na pytanie czy Polska jako czwarta siła w tym ogólnoświatowym konflikcie zwyciężyła, czy przegrała. Podjęto niezmiernie interesujący temat bilansu wojny dla Polski i Polaków, dla Litwy i Litwinów, dla Białorusi i Białorusinów. Referaty udowodniły, jak mocno II wojna światowa tkwi w zbiorowej pamięci tych nacj i, jak każdy z tych narodów postrzega jej skutki. W Olsztynie mogli spotkać się, wymienić poglądy i podyskutować historycy krajów wschodnich sąsiadujących ze sobą, a w przeszłości tworzących jedno państwo. Niewątpliwie istnieje konieczność kontynuowania takich badań, a także publikowania wspólnych syntez historycznych. Wszystkie wymienione narody poniosły w czasie II wojny światowej ogromne straty ludnościowe, materialne; kraje nadbałtyckie utraciły swą państwowość, a Polska suwerenność.
Dokonując bilansu II wojny światowej uczestnicy konferencji przeanalizowali też jej skutki dla Prus Wschodnich. Z ich obszaru powstały Warmia i Mazury, obwód kaliningradzki czy okręg kłajpedzki. Wojna dokonała na tych terenach ogromnych zniszczeń, doprowadziła do masowych migracji ludności. Nowi osadnicy zaczęli zagospodarowywać te ziemie w czasach niezwykle trudnych nie tylko ze względów gospodarczych, ale i politycznych. W niniejszej publikacji ukazany jest też okres budowy totalitarnego systemu - od kształtowania się nowej sytuacji politycznej i nowego społeczeństwa w okręgu mazurskim po represje, które dotknęły mieszkańców Suwalszczyzny i Podlasia. Historycy z Olsztyna i Białegostoku ocenili i pokazali rzeczywistość Polski północno-wschodniej po roku 1945. Podjęli tematy niełatwe, wymagające nowej oceny, weryfikacji dotychczasowego stanu badań i wprowadzenia do historiografii polskiej nieznanej faktografii.
Do rąk czytelników trafia interesująca publikacja. Wprawdzie jej wydanie przeciągnęło się w czasie, ale artykuły zawarte w książce nie straciły przez to na znaczeniu. Powołanie przy Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego Centrum Badań Wschodnich otworzyło nowe możliwości. Ta publikacja jest pierwszą, którą wsparło to Centrum. Książka daje podstawy do dobrej współpracy środowisk humanistycznych z Olsztyna, Białegostoku, jak również z krajów sąsiadujących z tymi regionami Polski.<Br/ > Stanisław Achremczyk