Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Bożena Domagała
 
Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Studium procesów asymilacji
 
wyd. I, ark. wyd. 16,5; ark. druk. 13,5, ss.213
 
Cena książki to: 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Na Warmii i Mazurach żyją dwie znaczne mniejszości narodowe: niemiecka i ukraińska. Mniejszość niemiecka mogła się zorganizować dopiero po 1989 roku, natomiast ukraińska już po przełomie październikowym zaczęła budować swoje instytucjonalne zaplecze. W 1956 roku powstały koła Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Baniach Mazurskich, Kruklankach, Giżycku, Węgorzewie i w innych miejscowościach, gdzie mieszkali Ukraińcy. Ukraińcy na Warmii i Mazurach są grupą znacznie liczniejszą niż Niemcy. Przed Narodowym Spisem Powszechnym w 2002 roku szacowano ich liczbę na 50-60 tysięcy. Wyniki Narodo¬wego Spisu Powszechnego pokazały jednak, iż tylko około 12 tysięcy Ukraińców w regionie przyznało się do swojej narodowości, a jeszcze mniej, bo tylko 9,4 tysiąca zadeklarowało, iż w kontaktach domowych posługuje się językiem ukraińskim. W tym samym czasie do na¬rodowości niemieckiej przyznało się 4,5 tysiąca Niemców w regionie. Ukraińcy na Warmii i Mazurach mogą mówić o większej kompletności instytucjonalnej niż grupa niemiecka. Są jednak inaczej zorganizowani niż społeczność niemiecka. Można mówić o trzech poziomach organizacji życia narodowego Ukraińców w regionie. Poziom pierwszy to organizacje powo¬łane dla pielęgnowania życia narodowego takie jak na przykład Związek Ukraińców w Polsce, który w regionie liczy około 2,5 tysiąca członków. Na Warmii i Mazurach związek ma trzy od¬działy: olsztyński, elbląski i mazurski. Na terenie województwa działają także inne organizacje o zasięgu ogólnopolskim takie jak: Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie, Ukraińskie To¬warzystwo Lekarskie, Ukraińskie Towarzystwo Historyków, a także organizacje o zasięgu lo¬kalnym takie jak na przykład Towarzystwo Miłośników i Byłych Mieszkańców Wsi Tworylna. Poziom drugi to szkoła; Ukraińcy na Warmii i Mazurach mają stosunkowo dobrze rozwinięte szkolnictwo. Wizytówką jest Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum oraz Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Na¬uczania w Górowie Iławeckim, na który składają się liceum ogólnokształcące i gimnazjum. W Olsztynie została utworzona klasa międzyszkolna nauki języka ukraińskiego dla młodzieży licealnej, pracują także 42 punkty dodatkowej nauki języka ukraińskiego w wielu szkołach podstawowych i gimnazjach regionu. Szkoły stanowią ważny element w życiu społeczności ukraińskiej nie tylko ze względu na naukę języka. Zwłaszcza szkoły z ukraińskim językiem...