Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Jerzy Marek Łapo
 
Ludowa wizja przeszłości Mazur
 
wyd. I; ark. wyd. 18,6; ark. druk. 15,4 ss. 244
 
Cena książki to: 25.00 zł netto / 26.25 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
OD AUTORA Niniejsza publikacja stanowi uzupełnioną wersję pracy doktorskiej zatytułowa¬nej Stanowiska archeologiczne i miejsca o znaczeniu historycznym na dawnym pograni¬czu galindzko-jaćwieskim w świadomości Mazurów (XVI w.-I połowa XX w.), która zo¬stała obroniona w 2008 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Ma-zurskiego w Olsztynie. Część wykorzystanych materiałów pozyskano w 2001 r. w trak¬cie realizacji projektu „Stanowiska archeologiczne i miejsca o znaczeniu historycznym na dawnym pograniczu galindzko-jaćwieskim w świadomości ludowej na terenie Ma¬zur Wschodnich (XVI w.-I połowa XX w.)", zrealizowanego dzięki wsparciu Towarzy¬stwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ze środków Komitetu Ba¬dań Naukowych. Szczególną wdzięczność winien jestem promotorowi prof. dr. hab. Stanisławowi Achremczykowi, recenzentom dysertacji prof. dr. hab. Januszowi Małłkowi i dr. hab. Wojciechowi Łysiakowi oraz recenzentom wydawniczym prof. dr. hab. Jerzemu Okuli-czowi-Kozarynowi i dr. hab. Grzegorzowi Białuńskiemu. Nie mógłbym w pełni zrealizować swojego projektu, gdyby nie bezinteresowne wsparcie udzielone przez: dyrekcje Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, koleżan¬ki i kolegów z rodzimego Muzeum, Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzy¬nie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu, Centralne¬go Muzeum Morskiego w Gdańsku, Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie, Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku, członków Goł¬dapskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej, Stowarzyszenia Mniejszości Na¬rodowej Niemieckiej „Mazury" w Ełku, Stowarzyszenia Niemieckiego Miasta i Rejonu Węgorzewa „Mamry" oraz przez grono doktorantów historii UWM, przyjaciół z Gan-dawy i członków Rodziny. Wszystkim serdecznie dziękuję. Szczególne podziękowania składam Basi, Julii i Karolince.