Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Bohdan Łukaszewicz
 
Rok 1956 na Warmii i Mazurach – wybór źródeł
 
Olsztyn 1998, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 196
 
Cena książki to: 13.00 zł netto / 13.65 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Wybór tekstów źródłowych, dokumentujących rok 1956 na Warmii i Mazurach, na tle wydarzeń ówczesnego życia politycznego i przemian społecznych. Treść oparta na bazie źródeł archiwalnych Archiwum Państwowego i Archiwum Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Olsztynie.