Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Bolesław Pilarek
 
Następcy Państwowych Gospodarstw Rolnych
 
Wydanie I, Objętość: ark. wyd. 23,4; ark. druk. 20, ss. 320
 
Cena książki to: 23.81 zł netto / 25.00 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
W roku 1991 u progu polskiej transformacji ustrojowej i gospodarczej Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego zorganizował konferencję noszącą tytuł Co dalej z Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi? Konferencja miała zwrócić uwagę, iż problemy PGR zwłaszcza upadek wielu gospodarstw to dramat pracowników w nich zatrudnionych. Warmia i Mazury to region rolniczy. We władaniu ziemią przed rokiem 1989 udział gospodarki uspołecznionej sięgał około 50% powierzchni. Na początku okresu transformacji na terenie ówczesnego województwa olsztyńskiego istniało około stu dużych przedsiębiorstw i kombinatów rolnych. Utworzona w 1992 roku Agencja Własności Rolnych Skarbu Państwa, która dziś nosi nazwę Agencji Nieruchomości Rolnej przejęła grunty, zabudowania i cały majątek 295 Państwowych Gospodarstw Rolnych. Nastał czas przekształceń gospodarstw, sprzedaży ziemi, inwentarza, zwierząt hodowlanych. PGRy nie wytrzymały obciążeń finansowych – dywidendy, popiwku, płatności ZUS, nie otrzymywały tanich kredytów a na zaciąganie drogich kredytów nie było ich stać. Kończył się świat Państwowych Gospodarstw Rolnych. W toku transformacji najbardziej stracili pracownicy. Część z nich odeszła na emeryturę, rentę a większość stała się bezrobotnymi żyjącymi ze skromnych socjalnych zasiłków. Upadek PGR dotknął całe wsie i miasteczka warmińsko-mazurskie. Trzeba było czasu, by pojawili się ludzie na tyle energiczni, by przynajmniej niektóre z dawnych państwowych gospodarstw przejąć, zatrudnić najlepszych pracowników i zacząć uprawiać ziemię. Jeszcze po dzień dzisiejszy ogromne połacie ziemi naszego województwa leżą odłogiem. Niniejsza książka ukazuje procesy zmian w rolnictwie. Wielu byłych dzierżawców, którzy odważyli się mając skromne środki finansowe przejąć ziemię i gospodarstwa dziś są właścicielami dużych gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw rolnych, uprawiają tysiące hektarów ziemi, hodują stada dorodnych krów i tysiące świń. Proces przemian obserwował i opisywał w artykułach i reportażach Bolesław Pilarek. Szedł śladami dokonań i zmagań absolwentów Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie pracujących najpierw w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, Rybackich by później stać się ich dzierżawcami i właścicielami. Oni wnieśli nową jakość gospodarowania, wprowadzili wydajniejsze odmiany zbóż, roślin okopowych, podnieśli jakość hodowli bydła. Na pegeerowskich gruntach prowadzą szkółki drzew i krzewów, uprawiają miskant zamiast buraków cukrowych, pieczarki zamiast hodowli świń. Jednocześnie wykorzystują najnowsze osiągnięcia nauki które pomagają w uzyskiwaniu wysokich plonów. Artykuły Pilarka ukazują tez proces powstawania rodzinnych wielohektarowych gospodarstw rolnych, powstawania wielkich latyfundiów. Książka oddaje uznanie ludziom którym się powiodło i oddaje uznanie działalności Agencji Nieruchomości Rolnych. Musimy jednak dostrzec problem ludzi pracujących w byłych PGRach a to już zasługuje na osobną publikację.