Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Praca napisana pod red. ks. Władysława Nowaka
 
Agendy i rytuały Diecezji Warmińskiej (1574-1939).
 
Olsztyn 1999, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 412
 
Cena książki to: 40.00 zł netto / 42.00 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
W pracy ukazano tradycję liturgiczną Diecezji Warmińskiej, uformowaną w ciągu wieków poprzez mszały, brewiarze, agendy, rytuały, kancjonały i katechizmy lokalnego pochodzenia i skupione wokół środowiska teologicznego Akademii Braniewskiej. Badania nad liturgią warmińską od czasów biskupa M. Kromera (1574 –)do M. Kallera (1939 -) poprzez zwyczaje, sakramenty, ceremonie i sanktuaria pozwoliły ukształtować historyczny proces głównych elementów życia religijnego zróżnicowanego etnicznie regionu Diecezji Warmińskiej.