Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Maria Ankudowicz-Bieńkowska
 
Z dziejów folkloru kresowego doby romantyzmu
 
Olsztyn 1999, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 221
 
Cena książki to: 20.00 zł netto / 21.00 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Tematem opracowania jest prezentacja folkloru wschodnio-słowiańskiego i litewskiego w latach 1830 - 1850 na łamach prasy wydawanej na ziemiach litewsko-ruskich. W trzyczęściowym tekście scharakteryzowano materiały literackie oraz wypowiedzi krytyczne, dotyczące ludności, kultury i twórczości ludowej w aspekcie słowianofilstwa i regionalizmu.