Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Andrzej Kopiczko
 
Duchowieństwo katolickie Diecezji Warmińskiej w latach 1525-1821. Cz. 2.
 
Olsztyn 2000, wyd. I, B-6, oprawa karton, ss. 560
 
Cena książki to: 30.00 zł netto / 31.50 zł brutto;
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany
 
Tylna okładka
 
Praca oparta na wielu źródłach rękopiśmiennych i dostępnych opracowaniach monograficznych, stanowi wypełnienie poważnej luki w badaniach nad personalnymi dziejami diecezji warmińskiej w wiekach XVI - XVIII. Część pierwsza zawiera obszerne omówienia osobowości, wykształcenia i pracy wielu duchownych, którzy kształtowali oblicze społeczne, kulturalne i materialne ówczesnej Warmii. Część druga - to prezentacja duchowieństwa katolickiego Diecezji Warmińskiej w układzie słownikowym w latach 1525 - 1821. W przyszłości autor przewiduje kolejne tomy obejmujące lata 1821-1992.