Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Mirosław J. Hoffmann
 
Kultura i osadnictwo południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e.
 
Olsztyn 2000, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 305
 
Cena książki to: 35.00 zł netto / 36.75 zł brutto;
 
Stan w magazynie: Nakład wyczerpany
 
Tylna okładka
 
Próba charakterystyki kultury i osadnictwa społeczności zasiedlających w I tysiącleciu p.n.e. południowo-wschodnią sferę nadbałtycką. Książka oparta na opisie i systematyce źródeł ruchomych, nieruchomych. W prezentowanej pracy wykorzystano katalog źródeł zebranych i uporządkowanych w ostatnich latach.