Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Grzegorz Białuński
 
Przemiany społeczno–ludnościowe południowo–wschodnich obszarów Prus Krzyżackich i Książęcych (do 1568 r.)
 
Olsztyn 2001, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 293
 
Cena książki to: 22.00 zł netto / 23.10 zł brutto;
 
Stan w magazynie: stan wyczerpany
 
Tylna okładka
 
Praca przedstawia proces przemian społeczno - ludnościowych na obszarze dawnej puszczy galindzko - jaćwieskiej od XIV - XVI w. Zawiera charakterystykę poszczególnych warstw społecznych na tle ich genezy, kształtowania świadomości, zwyczajów i kultury. Do badań wykorzystano bogate źródła oraz przedstawiono szeroką bibliografię przedmiotu.