Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Praca zbiorowa
 
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Mieszkańcy ziem pruskich
 
Olsztyn, 2001, wyd. 1, B-6, opr. karton, ss. 168
 
Cena książki to: 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto;
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany
 
Tylna okładka
 
Trzeci zeszyt z serii Życie codzienne jest zbiorem referatów z sympozjum, które rokrocznie odbywa się w Olsztynku (od 1995 roku). Tomik poświęcony jest mieszkańcom ziem pruskich i ich losom od średniowiecza po czasy współczesne.