Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Jan Rosłan
 
Ernst Wiechert. Życie i dzieło
 
Olsztyn 1992, wyd. I, B-6, ss. 159
 
Cena książki to: 2.00 zł netto / 2.10 zł brutto;
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany
 
Tylna okładka
 
Wydawnictwo przedstawiające postać i twórczość jednego z najbardziej wybitnych literatów niemieckich XX wieku. Tematycznie książkę można podzielić na dwie części. Pierwsza część przedstawia dorobek literacki Ernsta Wiecherta, stanowiąc zarazem próbą naszkicowania duchowej biografii, pochodzącego z Mazur, pisarza. Droga część książki jest szczegółową analizą najwybitniejszego dzieła Wiecherta – Dzieci Jeronimów, z naciskiem na jej teologiczno-filozoficzny wymiar. Praca ks. Rosłona doskonale łączy zakres problematyki przypisywany filozofii, etyce, filologii, biblistyce.