Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Grzegorz Białuński
 
Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich
 
1999, Rozprawy i Materiały OBN, nr 179, wyd. I, B-5, oprawa karton, ss. 188
 
Cena książki to: 15.00 zł netto / 15.75 zł brutto;
 
Stan w magazynie: brak
 
Tylna okładka
 
Zbiór studiów dotyczących dziejów plemion pruskich i jaćwieskich. Chronologicznie obejmuje czasy od końca X wieku do drugiej połowy wieku XIII. Praca dr. Białuńskiego stanowi kolejny dowód na rosnące zainteresowanie tematyką pruską. Autor ukazał przede wszystkim stosunki polsko-pruskie, z naciskiem na pogranicze z Mazowszem i Podlasiem. Niezwykle ciekawym aspektem publikacji jest omówienie historiografii i źródeł dotyczących Galindów oraz uwzględnienie w treści opisu walk o ziemie Galindów w czasach krzyżackich.