Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Zenona Rondomańska
 
Wychowanie przez muzykę w szkołach na polskiej Warmii w XX wieku
 
2003, wyd. I, oprawa karton, B-5, ss. 150
 
Cena książki to: 18.00 zł netto / 18.90 zł brutto;
 
Stan w magazynie: dostępne
 
Tylna okładka
 
Praca podejmująca zagadnienie stanu świadomości historycznej społeczeństwa Warmii i Mazur, z naciskiem na tereny tzw. polskiej Warmii. Autorka poddała analizie wychowawcze zdania szkoły w aspekcie patriotycznym i regionalnym, postrzegane z punktu widzenia przedmiotu muzyka; jest to ujęcie ze wszech miar nowatorskie. Elementem wyjściowym było zagadnienie roli szkolnictwa polskiego na Warmii w I połowie XX wieku. Wartym podkreślenia jest fakt, iż badania, których rezultaty przedstawiła autorka w swej pracy, przeprowadzone zostały w przełomowym roku 1989, niespodziewanie splatając się z istotnymi wydarzeniami politycznymi.