Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
     OBN
     biblioteka
     wydawnictwa
     nowości wydawnicze
     kwartalnik naukowy
 Komunikaty Mazursko-Warminskie
     badania naukowe
     aktualności
     sprawozdania
     pracownicy
     Towarzystwo Naukowe
     im. Wojciecha Ketrzynskiego
     Biuletyn Obwód Kaliningradzki
     Centrum Badań Wschodnich
     Nagroda im. W. Kętrzyńskiego
     Pracownia Kopernikańska
     Konferencja Budowa Niepodlegej
     Katalog on-line
     galeria
     sesje
     Ogłoszenia, konkursy
     kontakt
     archiwum  aktualności
O
Bożena Domagała
 
Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość, Rozprawy i Materiały OBN, nr 160
 
wyd. I., oprawa karton, B-5, ss. 171
 
Cena książki to: 10.00 zł netto / 10.50 zł brutto;
 
Stan w magazynie: nakład wyczerpany
 
Tylna okładka
 
Tematyka pracy obejmuje problematykę genezy, organizacji i tożsamości ludności niemieckiej na Warmii i Mazurach w I połowie lat dziewięćdziesiątych. Tożsamości warmińska i mazurska ukazane zostały zarówno przez pryzmat historii obu grup, jak i współczesnych polemik dotyczących wartości tradycji tychże. Publikacja stanowi naukową odpowiedź na, bardzo istotne dla rządów demokratycznych, zagadnienie mniejszości narodowych. Podstawowym założeniem autorki było stworzenie studium procesu społecznego, w którym podstawową rolę odgrywają ludzkie przekonania, poglądy i wyznawane wartości; lektura publikacji jest dowodem, że ten cel został zrealizowany.